UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

MAS Arhitektura 2015/16 – II godina:
MASA-23040-04: Izborni predmet 3 – Urbanizam: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj
MAS Integralni urbanizam 2015/16 – II godina:
MASU M3.7. – Izborni predmet 3: Urbanisti i građanske inicijative za održivi razvoj: Studenti urbanizma za izbeglice

KUHINJA KAO PLATFORMA ZA UPOZNAVANJE IZBEGLIČKE KRIZE
Student: Marta Minić

Opis projekta:
Projekat „Kuhinja kao platforma za upoznavanje izbegličke krize“ se sastoji od sledeće dve aktivnosti: Festivala bliskoistočne hrane i kulinarske radionice, kroz koje se vrši upoznavanje i razmena lokalne i izbegličke kulture, u cilju animacije, rehabilitacije i integracije izbeglica u lokalno stanovništvo.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157664725980434

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA_MASU_IP3