UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 13/10/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

II godina – 4. semestar
MODUL 9 – Master projekat

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
KUĆA MOST
Nastavnik:
arh. Miodrag Mirković, redovni profesor

Tema zadatka je osmišljavanje strukture koja povezuje Novi Beograd i Malo ratno ostrvo u cilju podizanja nivoa urbaniteta trenutno neaktiviranog područja grada. KUĆA MOST predstavlja složeni vid komunikacije, sadjestvo dve funkcije – sa jedne strane povezivanja i protočnosti, dok sa druge strane, uz uvođenje dodatnih sadržaja (sadržaja kulture, zabave, ugostiteljstva…) pruža mogućnost odvijanja novih aktivnosti i duže zadržavanje korisnika. U sklopu zadatka je i područje Malog ratnog ostrva koje svojim specifičnostima pruža mogućnost za razvoj sadržaja koji bi upotpunili turističku ponudu grada, stoga težište programa može biti i na ostvu. Sagledivost iz različitih pravaca, neposredna blizina Muzeja savremene umetnosti, pristupačnost sa vode, atraktivnost prirodnog okruženja i blizina Velikog ratnog ostrva sa svojim bogatstvom flore i faune, čini ovu lokaciju idealnom za razvoj kako sadržaja kulture, tako i turizma.

Ispitivanjem dostupnosti, sagledivosti, harmoničnosti, odnosa izgrađeno-neizgrađeno, objekat-neposredna okolina, studenti uspostavljaju stav o odnosu arhitekture objekta i okruženja. Cilj rada na master projektu je ostvarivanje veze grada i reke kroz analizu i razumevanje društvenog konteksta i prostornih zahteva zadate lokacije, kao i razvijanje sposobnosti analitičkog pristupa projektovanju i formiranje stava studenata kroz uspostavljanje modela za primenu u ovakvim okolnostima. Studenti, kroz formiranje projektnog zadatka i detaljnu analizu potreba i zahteva koji se postavljaju pred savremenog projektanta, dolaze do rešenja koja su inovativna i teže novim vrednostima u projektovanju.

Student: 
Tijana Savić

Opis projekta:
Zadati tematsko-prostorni okvir obuhvatao je lokaciju na Ušću, odnosno, vezu između Malog ratnog ostrva i Novog Beograda. Ta veza podrazumeva i dodatne sadržaje, koji će animirati čitavu lokaciju.

Kao primarni predmet razrade uzet je uticaj gradskih tokova, kako na nivou čitavog grada, tako i na zadatu lokaciju. Bilo je potrebno definisati pojam (gradskog) toka i njegovu distribuciju na nivou grada, a zatim i uočiti one tokove koji su relevantni kako za čitavo beogradsko probalje, tako i za Malo ratno ostrvo.

Analizom “manjih” parkovskih tokova u blizini Malog ratnog ostrva i studijom njihovih pravaca, dolazimo do rešenja koje upotpunjuje postojeći urbani dizajn. Krajnji rezultat je ekstenzija pešačkog toka i projekat novog turističkog Pristaništa Beograda. Tačnije, Malo ratno ostrvo postaje turističko pristanište, dok je most koji ga spaja sa Parkom Prijateljstva prvi kontakt turista sa gradom.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492