UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 07/10/2016 Ključne reči:

201516_MASA-A24023_Ivana-Petrovic

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTURA

MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
KON(FRONT)A(K)CIJA – šta posle koncepta?

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Razmotriti pitanje postojeće, značajne lokacije-mesta i njenog “autoriteta”. Aspekti pomenutog “autoriteta” se raščlanjavaju do nivoa svoje suštine sa ciljem da se sagledaju njihove karakteristike iz ugla savremenog sistema vrednosti. Kritički odnos prema predmetu rada treba da proizvede aparat za transparentno sagledavanje vrednosti uspostavljenih u prošlosti koje su deo savremenosti.

Student:
Ivana Petrović

Flickr : 2015/16 MAS Arhitektura – Master završni rad

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA-24023hexa293