UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 06/09/2017 Ključne reči:

STUDIO M02A – PROJEKAT:
KONCEPTI URBANOG PEJZAŽA : PARK, HOTEL I OTVORENI GRADSKI MARKET
Nastavnik: arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Urbani pejzaž je romantični koncept gledanja na grad kao likovnu formu sa osobenostima koje opisuju određena urbana stanja. Međutim, iza pojma urbanog pejzaža se krije potreba razumevanja grada ili barem sadašnjeg stanja urbanog okruženja. Radom na programu i arhitekturi objekata, kroz prizmu urbanog fragmenta, objašnjavamo šire odlike grada a kroz analizu tipologije, morfologije i strukture upoznajemo nove koncepte arhitekture urbanih polja. Događaj parka, hotela i marketa je otvorena urbana minijatura iz koje se izvode koncepti moguće budućnosti arhitekture grada.

Student:
Fedor Jurić

Opis projekta:
Istorijska utopija 21. veka

Zamišljen kao alternativa za zapadnjačke modele masovnog hotelijerstva, Distrikt 777 istražuje obnovljive forme zajednice unutar teritorije neproduktivnog vremena. Dokolica, odmor i putovanja postavljaju diskusiju o pojmu privatnosti, segregacije, međuljudskih veza, eksploatacije okruženja i prostora, uobičajno prepoznato u kolektivnim smeštajima povezanim sa turizmom i hotelijerstvom.

“Raj“ za svakoga od nas predstavlja potrebu sprovođenja subjektivnih iskustava, ambicija i čežnji u objektivnu realnost. Ono konstruiše takozvanu “aktuelnu“, fizičku realnost iz perceptivne realnosti, tj. graditi stvarnost od iskustava. Reč “raj“ povlači svoje korene iz staro-persijskog pojma pairidaeza, zatvoren prostor, koji se odnosio na prve persijske vertove. Do promene u konataciju na Edenske vrtove dolazi iz Hebrejske reči parádeisos, “vrt“.

Distrukt 777 je lociran između Beogradskog sajma i reke Save, on je istovremeno beskrajan i integrisan u siluetu grada, u kontinuitetu sa okolinom, ali u potpunosti diferenciran. Štapasta konstrukcija, zelenilo, vodene površine, prozračan materijal opne i pokrenuto tlo se preliću, generišući beskrajno apstraktan horizont. Ono postaje impozantni demokratizovan prostor kao proširenje javnog. On zahteva koheziju životnih prostora i posetilaca koji generišu ekosistem u kojem se socijalni aspekt poistovećuje sa unutrašnjom klimom i topografijom. Pijaca kao tradicionalno mesto okupljanja i društvene interakcije u građanskom životu podstiče i vezuje predloženi poredak. Formira se društvena kuća, kolektivni spas javnog mnenja u ekspresivnom pejzažu, formirana između membrana i guste vertikalne vegetacije.

Utisak zatvorenog prostora prekrivenog opnom je prevaziđen prostranim pejzažom cveća i loza koje rastu u izobličeni i prijatni pokrivač “svilenih“ polja i šuma, pretvorivši postojeći ekosistem u nepoznato izvanrednu floru i faunu. Umesto zidova, privatnost je ostvarena distancama i vegetacijom između njih. Ono predstavlja filter savremenog društva, napajanjem nusproizvoda gradske infrastrukture ono ovekovečava svoj opstanak.

“Izvan regularne vreve života, može se udaljiti od različitosti “svakodnevnog“ života, bez podvrgavanja novoj odluci koja bi ograničila celokupnu sferu važnosti tih odluka. Na ovaj način osoba može da nestane u neodređenoj praznini, bespomoćno sveden na “člana društva kao takvog“ koji stoji izlišno sa strane i, igrajući se, opija. Ovo poništenje zajedništva, već samo nestvarno, tako ne vodi gore ka stvarnosti, već više klizi dole ka dvostruko nestvarnoj mešavini na izgled jednakih atoma od kojih je java sastavljena. “¹
Sigfird Krakaver (eng. Sigfried Kracauer)

“Podzemlje“ Distrikta 777 afirmiše privatne i humane aspekte savremenog bivstvovanja. Prožimanje kripti u složenom sistemu valovitih zatamljenih prostorija, bogatih asocijacija na prirodu, povremeno se ističe prirodno svetlo, kao priprema za ulazak u senzualne i tople gornje vrtove. Prelivajući se kroz valovite prostorije, nagoveštuju se dopunski sadržaji hotela, ne ometavši “nebeski svod“ iznad sebe.
“Osoba koja besposleno sedi je savladana neizvesnim zadovoljstvom u posmatranju sveta koji sa sebe stvara, i čija svrha se oseća bez povezivanja sa bilo kakvom predstavom o svrsi“²
Sigfird Krakaver (eng. Sigfried Kracauer)

1 – “Removed from the hustle and bustle, one does gain some distance from the distinctions of ‘actual’ life, but without being subjected to a new determination that would circumscribe from above the sphere of validity for these determinations. And it is in this way that a person can vanish into an undetermined void, helplessly reduced to a ‘member of society as such’ who stands superfluously off to the side and, when playing, intoxicates himself. This invalidation of togetherness, itself already unreal, thus does not lead up toward reality but is more of a sliding down into the doubly unreal mixture of the undifferentiated atoms from which the world of appearance is constructed.”
by Siegfried Kracauer

2 – “The person sitting around idly is overcome by a disinterested satisfaction in the contemplation of a world creating itself, whose purposiveness is felt without being associated with any representation of a purpose.”
by Siegfried Kracauer

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157685598592473

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M02hexa180