УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 28/04/2017 Кључне речи:

Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
I година – 1. семестар
МАСИУ-11041

ИНТЕГРАЛНА АНАЛИЗА ТЕРИТОРИЈЕ:
КА НОВОМ МОДЕЛУ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ ЖИВОТА ЗАЈЕДНИЦЕ
Наставници:
др Марија Маруна, ванр.проф.
др Данијела Миловановић Родић, доцент

Иако је са демократским променама 2000-те године Србија декларативно приступила свету либералног капитализма у којем се уважавају вредности тржишне економије и политичко-културног плурализма, петнаестогодишњи пређени период транзиције није довео до очекиваних благодети новоуспостављеног система: економског раста, повећања животног стандарда, слободних избора, уважавања људских права, итд.

Суштинска неспремност србијанског друштва, предвођеног политичким и економским елитама, за прихватање либералних вредности и усвајање адекватног институционалног, нормативног и легитимног оквира, је довела до стварања поретка неконзистентне друштвено-економске оријентације и недефинисаног система вредности. Као једно од најизраженијих обележја, створено је друштво повећане неједнакости у којем доминира појединачно насупрот заједничком.

Студенти – Група 01:
Милица Ристовић,
Урош Марковић,
Милош Мандић,
Стефан Хаџи Арсеновић

Опис пројекта:
Задатак на предмету био је унапређење постојећег модела управљања квалитетом живота заједнице. Превасходно смо од формираних десет категорија квалитета живота, за даљу разраду одабрали сегмент јавне управе у домену урбанистичког планирања. Анализирајући ПДР предметне локације дошли смо до закључка да постоје потенцијални конфликти који би настали његовом имплементацијом и поставили хипотезу да је узрок томе недостатак укључености грађана у процес планирања.

Разложивши проблем партиципације на информисање и саму партиципацију, истражили смо постојеће процедуре процеса планирања са оба становишта, од иницијативе до усвајања, притом уочивши кључне узроке проблема. Из постојећих препорука за партиципацију у стручној литератури преузели смо сет техника и допунили га уз анализу примера добре праксе. Постојећу планску процедуру изменили смо коригујући постојеће, али и дефинишући нове кораке у којима се мора прибећи некој од техника партиципације у зависности од врсте и обухвата плана.

На самом крају, извршили смо проверу новоформираних процедура, прошавши кроз њих на примеру ПДРа предметне локације, приказавши на који начин би она предупредила потенцијалне конфликте, чиме смо доказали истинитост постављене хипотезе.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157678435142692