UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 27/07/2020 Ključne reči:

STUDIO S02A – PROJEKAT:
VIŠEPORODIČNO STANOVANJE – INTERPOLACIJA

Nastavnik:
dr Ana Nikezić, vanredni profesor

Student:
Matija Jevtić

 

Projekat nastaje iz ličnog doživljaja, shvatanja arhitekture, utiska o načinu života i istraživanja lokacije. Kroz niz raslojavanja materijala nađenih na lokaciji i njihove grafičke obrade dolazi se do idejnih skica potrebne intervencije. Vodeći se utiskom samog ambijenta, postojeća struktura se ne uklanja u potpunosti, već se njeni fragmenti koriste kao klica iz koje se rađa nova “lakša” struktura. Postojeći sadržaj se ne uklanja, dodaje se novi podtip stanovanja, koji na celu lokaciju unosti novu energiju i uzbudljiviji način života. Uočavajući blizinu umetničkih fakulteta novi vid stanovanja je projektovan za specifične potrebe njihovih studenata. Jedinica je zamišljena kao atelje sa osnovnim stambenim elementima, koji su smešteni u brodske kontejnere. Čelična struktura, jedinice i komunikacije u vidu platformi grade poluotvoreni prostor koji mladim umetnicima pruža potrebnu slobodu i lepršavost. U objektu se nalaze i sadržaji koji pomažu razvijanju i promociji studenata, a ujedno daju novu dimenziju u javnom životu lokacije.

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

vebizlozba-logo_hexa