UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTURA

STUDIO M01A – PROJEKAT:
IZMEĐU OTVORENOG I ZATVORENOG – JAVNO KUPALIŠTE NA SAVI
Nastavnik: dr Đorđe Stojanović, docent

Studenti će raditi na projektu bazena na obali Save, razvijajući razumevanje prostora koji istovremeno poseduje karakteristike otvorenog (nenatkrivenog i nekontrolisanog) i zatvorenog (natkrivenog i kontrolisanog).

Student:
Sara Jeveričić

Opis projekta:
Projekat je kupalište na reci Savi i nalazi se u blizini ušća Save u Dunav, na mestu gde se sudaraju dva keja. Kupalište je u osnovi u obliku slova X dok se u prostoru sastoji iz više nivoa – četiri. Svaki od nivoa se dalje deli na nekoliko slojeva konstrukcije. Prvi i četvrti nivo imaju 4, dok drugi i treći imaju po 3 sloja. Svaki od slojeva ima određenu ulogu u projektu. Površinski i obodni slojevi su namenjeni za staze, platoe, prostore za sedenje. Na njima se nalaze drveni elementi – gazišta koji su pomerljivi – klize po konstrukciji i na taj način se omogućava promenljivost – prilagodljivost kupališta potrebama (uslovima) u određenom trenutku.

Unitrašnji slojevi konstrukcije pod uticajem Sunca prave igre senki koje se konstantno tokom dana menjaju i razlikuju u svakom od nivoa. Na trenutni karakter kupališta veliki uticaj ima i nivo vode koji tokom godine oscilira i u zavisnosti od toga kupalište se u potpunosti ili delimično koristi.

Voda u projektu ima i estetsku ulogu gde stvaranjem odraza konstrukcije u kombinaciji sa svetlošću koja prolazi kroz nivoe i senkama koje se stvaraju formira neponovljive ambijente.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442