УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНОГ И ЗАТВОРЕНОГ – JАВНО КУПАЛИШТЕ НА САВИ
Наставник: др Ђорђе Стојановић, доцент

Студенти ће радити на пројекту базена на обали Саве, развијајући разумевање простора који истовремено поседује карактеристике отвореног (ненаткривеног и неконтролисаног) и затвореног (наткривеног и контролисаног).

Студент:
Сара Јеверичић

Опис пројекта:
Пројекат је купалиште на реци Сави и налази се у близини ушћа Саве у Дунав, на месту где се сударају два кеја. Купалиште је у основи у облику слова X док се у простору састоји из више нивоа – четири. Сваки од нивоа се даље дели на неколико слојева конструкције. Први и четврти ниво имају 4, док други и трећи имају по 3 слоја. Сваки од слојева има одређену улогу у пројекту. Површински и ободни слојеви су намењени за стазе, платое, просторе за седење. На њима се налазе дрвени елементи – газишта који су померљиви – клизе по конструкцији и на тај начин се омогућава променљивост – прилагодљивост купалишта потребама (условима) у одређеном тренутку.

Унитрашњи слојеви конструкције под утицајем Сунца праве игре сенки које се константно током дана мењају и разликују у сваком од нивоа. На тренутни карактер купалишта велики утицај има и ниво воде који током године осцилира и у зависности од тога купалиште се у потпуности или делимично користи.

Вода у пројекту има и естетску улогу где стварањем одраза конструкције у комбинацији са светлошћу која пролази кроз нивое и сенкама које се стварају формира непоновљиве амбијенте.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442