UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 13/10/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

II godina – 4. semestar
MODUL 9 – Master projekat

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
IZMEĐU ARHITEKTURE I PRIRODE
Nastavnik:
arh. Dejan Miletić, redovni profesor

Cilj zadatka je uspostavljanje odnosa između arhitekture i prirode, sa istraživanjem mogućnosti formiranja novih prostornih struktura integrisanih u prirodno ili/i izgrađeno okruženje.
Istraživanje treba da omogući različita polja delovanja i strategije u kojima je potrebno preispitati tradicionalni odnos arhitekture i prirode, kao i relacije između artificijelnog i prirodnog u kojima je moguće nagovestiti proces nestajanja granica između unutrašnjeg i spoljnog prostora.

Student: 
Neda Džombić

Opis projekta:
Forma. Projekat je smešten na prostoru današnje postojeće „Cvetkove pijace“.
Koncipiran kao mreža preuzeta iz postojeće gradske strukture, koja prelazi na prostor pijace, formirajući nadstrešnicu, a zatim izdižući se u visinu formirajući vertikalnu prostornu strukturu. Iznad partera na kome se odigrava aktivnost pijace, formiramo prvu etažu nadstrešnice, svaka sledeća etaža koncipirana je tako da se lagano redukuje i povlači ka vertikalnoj strukturi. Na ovaj način formiramo strukturu različite gustine i inteziteta, kako u oblikovnom tako i u fuknkcionalnom smislu, a ostavljamo mogućnost za njenu dalju nadogradnju u zavisnosti od potreba korisnika prostora.

Funkcija. Prostor iako dobija novu formu i oblikovanje, zadržava svoju primarnu funkciju pijace, prihvatajući u sebe još mnoge komercijalne i rezidencijalne sadržaje, čineći tako jedan hibrid u vremenu i prostoru. Na gornjim etažama nadstrešnice predviđeno je uzgajanje hrane po principima aeroponike i hidroponike. Hrana koja se ovde proizvodi namenjena je daljoj distribuciji na samoj pijaci, kao i pripremi i konzumaciji u predviđenim ugostiteljskim objektima u okviru ove strukture. Sama kula je rezidencijalnog karaktera, gde svaka stambena jedinica poseduje svoju privatnu baštu u kojoj je omogućeno uzgajanje namirnica po istim principima.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492