УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 13/10/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

II година – 4. семестар
МОДУЛ 9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ИЗМЕЂУ АРХИТЕКТУРЕ И ПРИРОДЕ
Наставник:
арх. Дејан Милетић, редовни професор

Циљ задатка је успостављање односа између архитектуре и природе, са истраживањем могућности формирања нових просторних структура интегрисаних у природно или/и изграђено окружење.
Истраживање треба да омогући различита поља деловања и стратегије у којима је потребно преиспитати традиционални однос архитектуре и природе, као и релације између артифицијелног и природног у којима је могуће наговестити процес нестајања граница између унутрашњег и спољног простора.

Студент: 
Неда Џомбић

Опис пројекта:
Форма. Пројекат је смештен на простору данашње постојеће „Цветкове пијаце“.
Конципиран као мрежа преузета из постојеће градске структуре, која прелази на простор пијаце, формирајући надстрешницу, а затим издижући се у висину формирајући вертикалну просторну структуру. Изнад партера на коме се одиграва активност пијаце, формирамо прву етажу надстрешнице, свака следећа етажа конципирана је тако да се лагано редукује и повлачи ка вертикалној структури. На овај начин формирамо структуру различите густине и интезитета, како у обликовном тако и у фукнкционалном смислу, а остављамо могућност за њену даљу надоградњу у зависности од потреба корисника простора.

Функција. Простор иако добија нову форму и обликовање, задржава своју примарну функцију пијаце, прихватајући у себе још многе комерцијалне и резиденцијалне садржаје, чинећи тако један хибрид у времену и простору. На горњим етажама надстрешнице предвиђено је узгајање хране по принципима аеропонике и хидропонике. Храна која се овде производи намењена је даљој дистрибуцији на самој пијаци, као и припреми и конзумацији у предвиђеним угоститељским објектима у оквиру ове структуре. Сама кула је резиденцијалног карактера, где свака стамбена јединица поседује своју приватну башту у којој је омогућено узгајање намирница по истим принципима.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492