UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 18/09/2020 Ključne reči: ,

MASIU MASTER ZAVRŠNI RAD – PROJEKAT:
INTEGRALNI URBANIZAM DIZAJN OTVORENIH JAVNIH PROSTORA GRADA PESKARE

Nastavnik:
dr Vladimir Mihajlov, vanredni profesor; dr Lorenzzo Pignatti, profesor

Student:
Antonije Ćatić

Klimatske promene predstavljaju globalni fenomen prisutan u svim aspektima našeg okruženja. One se direktno odražavaju na gradove, te u velikoj meri utiču na život u njima. Tema ovog rada bavi se uticajem klimatskih promena na prostoru grada Peskare. Razmatraju se različite razmere, od regionalnog do mikro nivoa i sagledava se kako su klimatski uticaji odražavaju na različite nivoe grada. Takođe, pravi se veza između tih nivoa, radi rešenja koja bi doprinela adaptaciji na klimatske promene.

Mediteranski gradovi, među kojima je i Peskara, tokom svog postojanja su se neprestalno susretali sa visokim temperaturama. Specifičan način gradnje tih gradova, sa uskim, krivudavim i kratkim ulicama aktivno je doprinosio adaptaciji na klimatske promene, putem dobre osenčanosti i provetrenosti. Peskara takvu urbanu strukturu ne poseduje, jer je njena sadašnja urbana matrica nastala posle Drugog svetskog rata. Ovaj grad se upravo fokusira na uvođenje stare strukture mediteranskih gradova u njen centar, tačnije na plato ispred glavne železničke stanice, principima grada kolaža (Rowe, Koetter, 1978); koje bi na najnižem nivou doprinele u adaptaciji na klimatske promene, ali i stvaranju veze sa okolnim činiocima koji takođe utiču na ovu aktuelnu globalnu problematiku.

 

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

Master-zavrsni-rad_355x100px