UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

STUDIO M01AT – PROJEKAT:
(IN)VIZIBILNA ENERGIJA Bg2O
Nastavnik: mr Budimir Sudimac, docent

Osnova projektnog zadatka je razvijanje arhitektonske forme i fasadnog omotača koji će omogućiti integrativno korišćenje različitih oblika energije. Studenti se upoznaju sa elementima planiranja i projektovanja objekata specifične namene korišćenjem osnovnih načela energetske efikasnosti. Osnov istraživanja je analiza različitih odnosa i materijalizacije objekta u potrazi za prikazivanjem savremenih shvatanja u arhitekturi novog milenijuma, kao i sagledavanje uticaja izuzetno dinamičnog tehnološkog razvoja.

Projektovanje ovakvih struktura i ovakvih koncepata u budućnosti ima za cilj sistematski pristup novoj generaciji arhitektonskih objekata koji su definisani uticajima tehnologije. Radom na projektu Univerzitetskog studentskog centra studenti istražuju osnove elemenata funkcije i odnosa arhitekture u kontekstu energetske efikasnosti i savremene tehnologije.

Student:
Nikola Jovičić

Opis projekta:
– Fakultet za robotiku –
Ovaj projekat je postavljen kao istraživanje arhitektonsko-urbanističkih mogućnosti lokacije sa osvrtom na energetske potencijale za realizaciju projekta Fakulteta za robotiku. Tema projektnog zadatka je generisanje atraktivne arhitektonske forme i pratećeg fasadnog omotača, dok je istraživačko pitanje fokusirano na aspekt aktivnog korišćenja različitih oblika energija iz obnovljivih resursa, upravo preko površine te fasade.

Koncept oblikovanja projekta je u tome da se namena prostora oslika na formu objekta. Dok je raspored funkcija koncipiran na procesu rada od istraživanja, proučavanja, razrade do izrade robotičkih prototipova.

Osnov istraživanja predstavlja analiza različitih odnosa i tipova materijalizacije, a sve u cilju shvatanja i prikazivanja aktuelnog dinamičnog tehnološkog razvoja kao i elementarnih načela energetske efikasnosti.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442