УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

СТУДИО М01АТ – ПРОЈЕКАТ:
(ИН)ВИЗИБИЛНА ЕНЕРГИЈА Бг2О
Наставник: мр Будимир Судимац, доцент

Основа пројектног задатка је развијање архитектонске форме и фасадног омотача који ће омогућити интегративно коришћење различитих облика енергије. Студенти се упознају са елементима планирања и пројектовања објеката специфичне намене коришћењем основних начела енергетске ефикасности. Основ истраживања је анализа различитих односа и материјализације објекта у потрази за приказивањем савремених схватања у архитектури новог миленијума, као и сагледавање утицаја изузетно динамичног технолошког развоја.

Пројектовање оваквих структура и оваквих концепата у будућности има за циљ систематски приступ новој генерацији архитектонских објеката који су дефинисани утицајима технологије. Радом на пројекту Универзитетског студентског центра студенти истражују основе елемената функције и односа архитектуре у контексту енергетске ефикасности и савремене технологије.

Студент:
Никола Јовичић

Опис пројекта:
– Факултет за роботику –
Овај пројекат је постављен као истраживање архитектонско-урбанистичких могућности локације са освртом на енергетске потенцијале за реализацију пројекта Факултета за роботику. Тема пројектног задатка је генерисање атрактивне архитектонске форме и пратећег фасадног омотача, док је истраживачко питање фокусирано на аспект активног коришћења различитих облика енергија из обновљивих ресурса, управо преко површине те фасаде.

Концепт обликовања пројекта је у томе да се намена простора ослика на форму објекта. Док је распоред функција конципиран на процесу рада од истраживања, проучавања, разраде до израде роботичких прототипова.

Основ истраживања представља анализа различитих односа и типова материјализације, а све у циљу схватања и приказивања актуелног динамичног технолошког развоја као и елементарних начела енергетске ефикасности.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442