УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 27/04/2018 Кључне речи:

201617_MASIU_M4-3_Djordje-Lukic

Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
II година – 4. семестар
МАСТЕР РАД

МАСУ-М4.3 – МАСТЕР ПРОЈЕКАТ:
ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИ ПРОЈЕКТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Наставник:
др Ратка Чолић, доцент

Управљање јавном својином представља темељ демократског друштва. Оно је усмерено ка развоју јавних политика које у основи заступају јавни интерес грађана. У одређеном смислу, управљање јавном својином омогућава јавном сектору остварење бриге о јавном интересу. Као делатност усмерена ка промишљању начина доношења и спровођења одлука у јавном сектору, посебно је оријентисана ка питањима усаглашавања пруларитета интереса у оквиру датог друштва. У демократским друштвима се интереси грађана исказују и артикулушу на локалном нивоу, те је стога на локалним самоуправама велика одговорност за управљање својином, јер се кроз њу преламају интереси непосредних корисника.

Управљање јавном својином је утемељено у концепт одрживог развоја и подразумева ефикасно, ефективно и проактивно деловање са циљем постизања оних вредности које обезбеђују оптималну корист уз што мање негативних последица. Поред тога, укључује принципе доброг управљања као што је партиципативност, оријентисаност ка постизању консензуса, одговорност, транспарентност, правичност, поузданост, инклузивност и заснованост на владавини права. Укључује и планирање територије и дефинисање намена чиме се, како традиционално тако и у савременим условима штити јавни интерес.

Са демократским променама у Србији је започет процес децентрализације власти чиме је велика одговорност за управљање развојем пренета на локалне самоуправе. Са променом Устава (2006), доношењем Закона о јавној својини (2011) и изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) локалне самоуправе су добиле власништво над имовином и тиме право и обавезу да успоставе управљање том имовином у најбољем интересу локалне заједнице у целини. У условима још увек текуће транзиције, управљања јавном својином се поставља у релацију са јавном наменом, јавним интересом и јавним добрима. Мастер рад студената ће бити усмерен ка операционализацији инструмента управљања јавном својином кроз креирање иновативних интегралних урбаних пројеката сегмента градског подручја. Полигон за израду пројеката је Град Панчево.

Студент:
Ђорђе Лукић

Flickr: 2016/17 МАСА, МУАД, МАСИУ – Мастер завршни рад

Повратак на главну страну веб изложбе:

Master-zavrsni-rad_355x100px