UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 09/09/2020 Ključne reči:

STUDIO M02AK – PROJEKAT:
PROJEKTOVANJE I PRORAČUN KONSTRUKCIJE VIŠESPRATNOG ARMIRANOBETONSKOG SKELETNOG OBJEKTA

Nastavnik:
dr Dejan Vasović, docent

Student:
Milijana Živković

 

Bogat društveni kontekst inspiracija je za ,,INK – Vakuum”, projekat revitalizacije objekata koji pripadaju industrijskom nasleđu Valjeva, kao i izgradnje dodatnog objekta kao prostorno-programske dominante. Povezivanje arhitektonskih elemenata tema je teorijskog istraživanja koje je pratilo proces projektovanja, a bavi se pitanjem sekvenci u arhitekturi i korišćenjem metodologije iz oblasti kinematografije u projektovanju ambijenata koji ne prikazuju krajnji produkt, već pseudo-prostore, međuprostor fizičke i psihičke ravni, tj. projektovan i internalizovan prostor. Odlikafilmskih scenografija koje prikazuju odnos dinamičkog medija i statičnog medija jeste da korisnicima stvore doživljaj ne samo realne prostorne sekvence, već i sekvence kao ploda imaginacije stvaraoca i projektovanog narativa. Upravo narativ jeste element koji uvezuje delove u celinu, ali i savremenog korisnika sa prostorom. Postmoderno društvo urbanih sredina jeste ono u kome dominira blaziranost, na šta projekat predstavlja reakciju i kritiku predlaganjem Instituta za neurokinematografiju, neku vrstu ekstrema i kontraverze u svetu filma.

 

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

M02hexa360