УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 09/09/2020 Кључне речи:

СТУДИО М02АК – ПРОЈЕКАТ:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОРАЧУН КОНСТРУКЦИЈЕ ВИШЕСПРАТНОГ АРМИРАНОБЕТОНСКОГ СКЕЛЕТНОГ ОБЈЕКТА

Наставник:
др Дејан Васовић, доцент

Студент:
Милијана Живковић

 

Богат друштвени контекст инспирација је за ,,ИНК – Вакуум”, пројекат ревитализације објеката који припадају индустријском наслеђу Ваљева, као и изградње додатног објекта као просторно-програмске доминанте. Повезивање архитектонских елемената тема је теоријског истраживања које је пратило процес пројектовања, а бави се питањем секвенци у архитектури и коришћењем методологије из области кинематографије у пројектовању амбијената који не приказују крајњи продукт, већ псеудо-просторе, међупростор физичке и психичке равни, тј. пројектован и интернализован простор. Одликафилмских сценографија које приказују однос динамичког медија и статичног медија јесте да корисницима створе доживљај не само реалне просторне секвенце, већ и секвенце као плода имагинације ствараоца и пројектованог наратива. Управо наратив јесте елемент који увезује делове у целину, али и савременог корисника са простором. Постмодерно друштво урбаних средина јесте оно у коме доминира блазираност, на шта пројекат представља реакцију и критику предлагањем Института за неурокинематографију, неку врсту екстрема и контраверзe у свету филма.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

M02hexa360