УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 28/07/2020 Кључне речи:

СТУДИО М02 – ПРОЈЕКАТ:
ЖИВОТ ОБЛИКА: ЕЛЕМЕНТИ И ВЕЗЕ

Наставник:

др Милена Кордић, доцент

Студент:
Дина Росић

 

Простор Дима постаје инкубатор алтернативних модних радионица – он треба да представља корак ка очувању и промовисању локалног занатског поступка производње.
Унутрашњи простор Дима се може посматрати као ентеријер у оквиру ентеријера (Цетињске). Пратећи елемент постојеће структуре који се налази ван и у оквиру Дима су густо спојени електрични каблови, који представљају замршене локалне комуникације. Самим тим, они асоцирају на линије магнетних поља – одатле настаје потреба да се та континуалност преведе у континуалност форме која улази у Дим и излази ван њега. Тај концепт се осликава у просторној структури и циркулацији корисника простора, дизајнера и посетиоца, који својим кретањем кроз простор и међусобном интеркацијом генеришу токове – линије поља.
Просторно, различите зоне Дима – радионице, маркет, привремене изложбе, ревије, кабине, вертикалне и хоризонталне комуникације, постају делови целине, чије границе нису јасно дефинисане, и који су у констрантном међусобном односу – коегзистирају али уз одржавање њиховог идентитета.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

M02hexa180