УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 27/09/2017 Кључне речи:

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ИНКУБАТОР+
Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент

У ери развоја самосталних малих бизниса, као генератора развоја, јавља се потреба за груписање сродних делатности у архитектонску структуру која обједињује све заједничке потребе корисника. Боравак, рад, стваралаштво, са једне стране и потребе за заједничким изложбеним и продајним простором, простором за едукацију и заједничком логистиком (администрација, занатске радионице, магацини, смештај и сл.) представљају пројектантски изазов.

Студенти проналазе одговарајућу локацију, контекстуализују и концептуализују проблем, а затим креирају идејно урбанистичко-архитектонско решење са елементима идејног пројекта, паралелно са израдом прототипа употребног предмета са семинару.

Студент:
Јована Михаиловић

Опис пројекта:
Механизам-организам. Посматрање града као споја механичког и органског.
„Кретање је својствено граду, пошто се град не организује у односу на сопствену територију, већ ту територију организује према смеровима, притисцима и одредницама..” [Жан Лик Нанси, Уметност града]. Ако кретање постане узрок, ништа није неосвојиво.

Ратно острво као заштићени резерват и неосвојена тачка.
Како је главни разлог заштите променио своје кретање (летење) и освојио другу обалу Дунава, заштита тла Ратног острва постаје бесмислена. Преусмеравање кретања птица и потреба човека да настани све, доводи до парадокса заштите и неадекватног коришћења.

Да ли мост постоји да би спојио обале или обале постоје да би настао мост? Постављање линеарног коридора омогућава и прелазак (преко) и пролазак (испод), било пешака, бициклиста или једрењака. Неспутано кретање као потреба да се задрже све постојеће путање али и успоставе нове везе.

Рефлексија. Одраз,одбијање – двојако значење рефлексије као појма које уједно постаје и слика и негација исте слике. Рефлексија воде контекстуало наметнуто посматра се кроз више сфера и преводи се у програм. У односу вода-вода настаје пристаниште као потреба. Препознавање базена као програма јесте последица других односа – природних и вештачких – вода-стакло. Рефлексија неба као потреба за задржавањем природног аспекта и дефинисање едукативног као неопходног. Без вештачког осветљења а у близини града, простор на мисаоном нивоу посвећен рефлектовању неба.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157685598592473

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180