УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 19/07/2016 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ИНКУБАТОР+
Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент

У ери развоја самосталних малих бизниса, као генератора развоја, јавља се потреба за груписање сродних делатности у архитектонску структуру која обједињује све заједничке потребе корисника. Боравак, рад, стваралаштво, са једне стране и потребе за заједничким изложбеним и продајним простором, простором за едукацију и заједничком логистиком (администрација, занатске радионице, магацини, смештај и сл.) представљају пројектантски изазов. Студенти проналазе одговарајућу локацију, контекстуализују и концептуализују проблем, а затим креирају идејно урбанистичко-архитектонско решење са елементима идејног пројекта, паралелно са израдом прототипа употребног предмета са семинару.

Студент:
Душан Мунћан

Опис пројекта:
Објекат је позициониран непосредно поред Моста на Ади у индустријској зони. Форма објекта настаје декомпозицијом крана и његовим претварањем у функционални објекат. У индустријском делу обављају се све активности везане за настанак и коришћење кајака. Од развоја нових технологија и производње до саме употребе од стране корисника. У оквиру самог објекта постављен је и простор за становање хостелског типа, намењен корисницима. Артикулација функција јасно је приказана кроз обраду фасада, њихове позиције и међусобне односе.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157671130606016

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180