UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

MAS Arhitektura 2015/16 – II godina:
MASA-23040-04: Izborni predmet 3 – Urbanizam: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj
MAS Integralni urbanizam 2015/16 – II godina:
MASU M3.7. – Izborni predmet 3: Urbanisti i građanske inicijative za održivi razvoj: Studenti urbanizma za izbeglice

INFO PORT
Student: Marija Petreska

Opis projekta:
Projekat “Info Port“ predstavlja mobilni, lako rasklopivi paviljon, čija je funkcija privremeni smeštaj članova Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila tokom obilaska azilanata širom Srbije, koji osim volonterima služi i migrantima kao vid informacionog punkta.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157664725980434

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA_MASU_IP3