УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 28/02/2017 Кључне речи:

Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2016/17
I година – 1. семестар
МОДУЛ СТУДИО М01 АД

МУАД-11061: СТУДИО М01 АД – ПРОЈЕКАТ:
ИДЕАЛНИ РАДНИ ПРОСТОР
Наставник:
арх. Милош Ненадовић, доцент

Радни простор данас, због свеопште дигитализације, сталне доступности и мобилности, постаје и животни простор који паралелно живи и као простор за креативно деловање, одмор, простор за рекреацију и забаву. Истражујемо простор у коме се губе границе класичног радног амбијента и где он почиње да поприма карактеристике простора за живот.

Студент:
Лука Минић

Опис пројекта:
Реконструкција ентеријера објекта AZUMA HOUSE, Tadao Ando

Идеја за формирање идеалног радног простора производ је реконструкције објекта AZUMA HOUSE, Тадао Анда, где се атријумска куца која је садрзала две функционалне зоне медјусобно раздвојене приликом разраде пројекта реконструисе кроз спајање у јединствену целину. Новопројектована јединица функционисе као радни простор адаптиран за младог архитекту, а састоји се из висе функционално повезаних целина: улазног дела са простором за састанке и рад, сервисног дела са цајном кухињом и купитилом и галеријског простора за осаму и рад.

Главни мотив у самом пројекту реконструкције куце представља уводјење библиотеке која се простире дуз целог зида и кроз обе етазе у објекту. На овај нацин је како формално тако и функционално уоблицена и представљена тема идеалног радног простора, која доприноси и визуелном дозивљају целокупног ентеријера.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157678435142692

Повратак на главну страну веб изложбе:

M01hexa180