UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 01/08/2018 Ključne reči:

STUDIO M01AT – PROJEKAT:
HY – OFFICE / HIBRIDNI POSLOVNI OBJEKAT

Nastavnik:
dr Budimir Sudimac, docent

Osnova projektnog zadatka je razvijanje arhitektonske forme i fasadnog omotača koji će omogućiti integrativno korišćenje različitih oblika energije. Studenti se upoznaju sa elementima planiranja i projektovanja objekata specifične namene korišćenjem osnovnih načela energetske efikasnosti. Osnov istraživanja je analiza različitih odnosa i materijalizacije objekta u potrazi za prikazivanjem savremenih shvatanja u arhitekturi novog milenijuma, kao i sagledavanje uticaja izuzetno dinamičnog tehnološkog razvoja. Projektovanje ovakvih struktura i ovakvih koncepata u budućnosti ima za cilj sistematski pristup novoj generaciji arhitektonskih objekata koji su definisani uticajima tehnologije. Radom na projektu hibridnog poslovnog objekta studenti istražuju osnovne elemenata funkcije i odnosa arhitekture u kontekstu energetske efikasnosti i savremene tehnologije.

Student:
Jelena Blagojević

Opis projekta:
Projekat hibridnog poslovnog objekta na Zelenom vencu u Beogradu:
Pored projektovanja dominantne poslovne funkcije, osnov istraživanja je projektovanje objekta sa smanjenom potrošnjom energije. Korišćenje obnovljivih izvora energije je predviđeno dvostrukom fasadom sa zelenilom, koja prati kompleksnu formu objekta. Dvostruka fasada, pored vizuelnog, samom objektu služi kao senilo. Prenos opterećenja fasade omogućavaju horizontalni čelični nosači, dok je fasadni omotač formiran od aluminijumske mreže, spregnute između čeličnih nosača. Cilj projektovanja ovakve strukture je rešavanje problema same lokacije (prevelika zagađenost i buka) kroz fasadni omotač.

Predloženo rešenje ima za koncept otvaranje vizura sa jedne centralne gradske tačke u Beogradu. Forma objekta dominira vertikalnošću, kao odgovor na postavljeni projekti zadatak.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157698944125875

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M01hexa_180