УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 01/08/2018 Кључне речи:

СТУДИО М01АТ – ПРОЈЕКАТ:
HY – OFFICE / ХИБРИДНИ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ

Наставник:
др Будимир Судимац, доцент

Основа пројектног задатка је развијање архитектонске форме и фасадног омотача који ће омогућити интегративно коришћење различитих облика енергије. Студенти се упознају са елементима планирања и пројектовања објеката специфичне намене коришћењем основних начела енергетске ефикасности. Основ истраживања је анализа различитих односа и материјализације објекта у потрази за приказивањем савремених схватања у архитектури новог миленијума, као и сагледавање утицаја изузетно динамичног технолошког развоја. Пројектовање оваквих структура и оваквих концепата у будућности има за циљ систематски приступ новој генерацији архитектонских објеката који су дефинисани утицајима технологије. Радом на пројекту хибридног пословног објекта студенти истражују основне елемената функције и односа архитектуре у контексту енергетске ефикасности и савремене технологије.

Студент:
Јелена Благојевић

Опис пројекта:
Пројекат хибридног пословног објекта на Зеленом венцу у Београду:
Поред пројектовања доминантне пословне функције, основ истраживања је пројектовање објекта са смањеном потрошњом енергије. Коришћење обновљивих извора енергије је предвиђено двоструком фасадом са зеленилом, која прати комплексну форму објекта. Двострука фасада, поред визуелног, самом објекту служи као сенило. Пренос оптерећења фасаде омогућавају хоризонтални челични носачи, док је фасадни омотач формиран од алуминијумске мреже, спрегнуте између челичних носача. Циљ пројектовања овакве структуре је решавање проблема саме локације (превелика загађеност и бука) кроз фасадни омотач.

Предложено решење има за концепт отварање визура са једне централне градске тачке у Београду. Форма објекта доминира вертикалношћу, као одговор на постављени пројекти задатак.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157698944125875

Повратак на главну страну веб изложбе:

M01hexa_180