УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

СТУДИО М01АТ – ПРОЈЕКАТ
HY – OFFICE / ХИБРИДНИ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Основа пројектног задатка је развојање архитектонске форме и фасадног омотача који ће омогућити интегративно коришћење различитих облика енергије. Студенти се упознају са елементима планирања и пројектовања објеката специфичне намене коришћењем основних начела енергетске ефикасности. Основ истраживања је анализа различитих односа и материјализације објекта у потрази за приказивањем савремених схватања у архитектури новог миленијума, као и сагледавање утицаја изузетно динамичног технолошког развоја. Пројектовање оваквих структура и оваквих концепата у будућности има за циљ систематски приступ новој генерацији архитектонских објеката који су дефинисани утицајима технологије. Радом на пројекту хибридног пословног објекта студенти истражују основне елемената функције и односа архитектуре у контексту енергетске ефикасности и савремене технологије.

Студент:
Миња Пантић

Опис пројекта:
Пројекат хибридног пословног објекта у граду Познањ у Пољској:
Објекат је хибридни зато што поред доминантне пословне функције, у оквиру које се налазе канцеларијске просторије различитих капацитета и типова, сале за састанке и конференције, има и бројне друге функције – угоститељску и комерцијалну функцију, функцију изложбеног салона, као и градски видиковац на највишој тачки објекта. Чињеница да се у овом објекту налазе различите функције, као и то да се објекат налази на граници старог и новог дела града послужиле су као инспирација за стварање његове форме – сукобљени елементи који чине нераздвојиву целину.

Да би настала добра архитектура, рационалном размишљању неопходно је сукобити емоције, уплести их у архитектуру, уметнути их у живот града, у градски простор. На овај начин се ствара експресиван, динамичан и неочекиван простор, простор који неће само потврдити оно што већ знамо, већ нам испричати комплексну и напету причу која ће нас замислити и узнемирити. Сукоб рационалног и емоционалног је оно што чини град и свет уопште чудесним местом.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157678435142692

Повратак на главну страну веб изложбе:

M01hexa180