UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 06/04/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

STUDIO M01AT – PROJEKAT:
GREEN WALL ISTRAŽIVAČKI CENTAR
Nastavnik: mr Budimir Sudimac, docent

Studenti se upoznaju sa elementima planiranja i projektovanja objekata specifične namene korišćenjem osnovnih načela energetske efikasnosti. Osnov istraživanja je analiza različitih odnosa i materijalizacije objekta u potrazi za prikazivanjem savremenih shvatanja edukacije u arhitekturi novog milenijuma, kao i sagledavanje uticaja izuzetno dinamičnog tehnološkog razvoja vegetacionih zidova.

Student:
Aleksandra Aleksić

Opis projekta:
Projekat GREEN WALL istraživački centar je edukativno-istraživački centar koji se nalazi na lokaciji koja je omeđena Karađorđevom ulicom i Kosančićevim vencem. Istraživanjem društveno-istorijskih okvira, arhitektonsko-urbanističkih mogućnosti uočeni su brojni potencijali lokacije za realizaciju projekta.

Najveći izazov u oblikovanju bila je blizina reke i dobre vizure, kao i mogućnost izlaska iz granica tradicionalnog i istraživanje u pogledu savremenih tehnologija gradnje. Teren na kome je smešten objekat je u padu, tako da se može reći da se objekat sastoji iz dve celine.

Jedna celina je poluukopani deo koji je svojom prednjom transparentnom stranom okrenut ka reci. Drugi deo je ono što čini najveću specifičnost, posebno u pogledu materijalizacije fasade koja se sastoji od dva sloja. Prvi, unutrašnji je zid zavesa metalnom konstrukcijom povezana sa prednjim slojem, odnosno belim perforiranim omotačem.

Ovakav tip omotača održava unutrašnjost u određenoj meri osenčenom, smanjuje energetske gubitke usled zračenja i propušta dovoljnu količinu prirodne svetlosti u objekat. U unutrašnjosti objekta se nalaze brojne sale za predavanja, administracija, laboratorije, restorani i holovi u okviru kojih su uz glavna stepeništa smešteni zeleni zidovi, dizajnirani po ugledu na fasadu i tako daju poseban pečat ovom projektu.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157650619376520/