УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

СТУДИО М01АТ – ПРОЈЕКАТ:
GREEN WALL ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР
Наставник: мр Будимир Судимац, доцент

Студенти се упознају са елементима планирања и пројектовања објеката специфичне намене коришћењем основних начела енергетске ефикасности. Основ истраживања је анализа различитих односа и материјализације објекта у потрази за приказивањем савремених схватања едукације у архитектури новог миленијума, као и сагледавање утицаја изузетно динамичног технолошког развоја вегетационих зидова.

Студент:
Александра Алексић

Опис пројекта:
Пројекат GREEN WALL истраживачки центар је едукативно-истраживачки центар који се налази на локацији која је омеђена Карађорђевом улицом и Косанчићевим венцем. Истраживањем друштвено-историјских оквира, архитектонско-урбанистичких могућности уочени су бројни потенцијали локације за реализацију пројекта.

Највећи изазов у обликовању била је близина реке и добре визуре, као и могућност изласка из граница традиционалног и истраживање у погледу савремених технологија градње. Терен на коме је смештен објекат је у паду, тако да се може рећи да се објекат састоји из две целине.

Једна целина је полуукопани део који је својом предњом транспарентном страном окренут ка реци. Други део је оно што чини највећу специфичност, посебно у погледу материјализације фасаде која се састоји од два слоја. Први, унутрашњи је зид завеса металном конструкцијом повезана са предњим слојем, односно белим перфорираним омотачем.

Овакав тип омотача одржава унутрашњост у одређеној мери осенченом, смањује енергетске губитке услед зрачења и пропушта довољну количину природне светлости у објекат. У унутрашњости објекта се налазе бројне сале за предавања, администрација, лабораторије, ресторани и холови у оквиру којих су уз главна степеништа смештени зелени зидови, дизајнирани по угледу на фасаду и тако дају посебан печат овом пројекту.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157650619376520/