УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 27/07/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ГРАДСКО КУПАТИЛО
Наставник:
арх. Зоран Абадић, ванредни професор

Градско купатило као фрагмент структуре или део инфраструктуре града. У односу на просторни оквир, тестира се контекст за потенцијал унапређења савременог живота у граду. Купатило се може тумачити са аспекта индивидуализације и ослобађања од градског притиска. На нивоу плана, задатак је испитивање и карактеризација односа приватног и јавног кроз универзалне и специфичне архитектонске елементе, геометрију, волумен, површину…и елементе природе, воде, ваздуха, светла… Стварање стандарда, личног у општем, се истражује и остварује од сасвим малих интервенција до просторних у размери окружења. Ради се о подршци савременом моделу живљења и дневне тотал утилитарности.

Студент: 
Милош Стојковић

Опис пројекта:
Београд, Калемегданска тврђава, Доњи град, Ушће, железничко стајалиште, градско купатило.

Пројекат истражује услове за пројектовање градског купатила у односу на његов значај и положај у граду. Са специфичном одлуком за посебним третирањем зида као бедема, односно речног насипа као последњег бедема Доњег града, у (на) коме је смештено градско купатило, као проширење тока.

Купатило се својим концептом заснива на задржавању и прађењу токова који стварају железничка пруга, људи, градски бедеми као и сами водени токови река. Творећи тако простор који је у непосредном односу веза унутра ка унутра, унутра ка споља и споља ка унутра.

Градско купатило би оваквим просторним обликовањем постало једно од значајнијих места градских сусрета и допринело “хигијени” града.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157655417267910