УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 27/09/2017 Кључне речи:

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ГРАД НА ИВИЦИ
Наставник: др Милан Максимовић, доцент

Општи циљ задатка је истраживање потенцијала јавних градских садржаја (простори културе, рекреације, угоститељства, комерцијалних садржаја…) у активирању градског блока на ивици града.

Посебан циљ представља реализација идејног програмског и архитектонско-урбанистичког решења градског објекта (блока) у размери 1:500/1:200, са развијеном програмском и просторном организацијом изабраних јавних садржаја.

Студент:
Христина Ћирковић

Опис пројекта:
Задати просторни контекст тумачен је као тачка између две различите појавности, нечег статичног – обале и динамичног – реке Саве. Та тачка перципирана је као место сталне борбе воденог тока и зоне обале, стога је концепт формиран тако да одговара заустављеном моменту померене ивице града, те форма самог објекта представља један замрзнути ток у простору и времену. Урбанистички, објекат је постављен тако да представља уплив воденог тока у блок, те се тако налази на самој ивици блока ка граду.

Програм прати тему задату концептом, и својом поставком подстиче на покретање унутрашњих токова, људи и времена, односно догађаја у самом објекту. Својим програмским садржајима, у које спадају галеријски простор, простори за едукацију/радионице као и простори за одмор, одговара културно – историјском контексту овог дела града.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157685598592473

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180