УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 13/10/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

II година – 4. семестар
МОДУЛ 9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ГРАД ИСКУСТВА (EXPERIENCE CITY)
Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Концепција брендирања градова која се базира на култури, креативним и искуственим праксама је веома актуелна, имајући у виду њихов значај у урбаном развоју. Овај тренд који је у порасту и његова широка заступљеност у многим градовима огледа се у уоченим ефектима брендирања културе и забаве на физичко, економско и друштвено окружење. Сходно наведеном, креативне и искуствене индустрије играју значајну улогу у брендирању града, а која се огледа у осмишљавању и истицању ”промотивног материјала” града у виду нових форми симболичког означавања – објеката, дистрикта, забавних прилика и садржаја, фестивала, догађаја из домена културе, итд.

Разлог за наведене активности огледа се и у чињеници да су људи, капитал и компаније постали слободнији у свом кретању и да је од виталног значаја за место да обезбеди квалитетно окружење како би привукло нове кориснике, али и, оно што је још битније, задржало своје грађане обезбеђујући им услове који ће их учинити задовољним у односу на свој град.

Циљ пројекта представља критичку интерпретацију и синтезну примену знања и вештина у домену урбаног и архитектонског дизајна. Инситираће се на интегралном приступу у дизајну који би резултирао (1) утврђивањем креативних и искуствених потенцијала Београда, (2) формирањем мреже креативних и искуствених центара, (3) дефинисањем савремених програмских садржаја и (4) осмишљавањем форми симболичког означавања посматраних локалитета и идејним решењем објекта који би одговорио утврђеним потребaма.

Студент: 
Александра Вусуровић

Опис пројекта:
Предмет пројекта представља преиспитивање потенцијала експониране а неискоришћене градске локације на почетку улице Кнеза Милоша као кључног места у развоју потенцијалног градског средишта са становишта концепта града искуства. У време, када је ова атрактивна градска локација остала заробљена и неактивирана изгубивши своју основну намену ослоњену на дух претходне епохе и данас представља ограничење и сметњу развоју града, дигитално доба је фундаментално променило начин на који ми доживљавамо, разумемо и обликујемо урбани простор. Савремени градови убрзано постају хибриди физичког окружења и дигиталне сфере података.

У хибридном, или технолошки проширеном граду дигитални пејзаж се стапа с нашим стварним, физичким светом, те нам, непрестано растући, нуди све богатија искуства. Овакав хибридни град непрестано ће добијати нове могућности, капацитете прикупљања и генерисања података. Стога је основни изазов савремене мултидисциплинарне праксе, дати смисао и значај тим подацима, те их учинити транспарентима и употребљивим грађанима градова будућности. Нови медији се све више користе као средство за реализацију ове идеје инклузивне “живе” лабораторије, стимулисање толеранције, локалне сарадње и интеракције, односно као партиципативни инструмент у стварању града будућности – социјалног града.

Са прихватањем неопходности културно осетљивог приступа односу између града и технологије коначан резултат се огледа у успостављању независног центра за нове медије као новог креативног урбаног средишта које окупља младе истраживаче, уметнике, теоретичаре, медијске активисте, и широку публику на пољу информацијских и комуникацијских технологија са циљем истраживања нових културних односа, савремене уметничке праксе и друштвених тема.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492