УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 09/09/2020 Кључне речи:

СТУДИО М02 – ПРОЈЕКАТ:
РЕ:КРЕИРАЊЕ ДИМЊАКА

Наставник:
Игор Рајковић, ванредни професор

Студент:
Теодора Арсенијевић

 

Урбанизација Београда која је трајала и траје стотинама година допринела је невероватној експанзији града, поваћању броја становника, производње, загађености. Постао је нездрава средина за бивствовање, средина у којој се гаји индивидуализам, ради даноноћно, не живи. Човек је нестабилан, незадовољан, “болестан” и презасићен. Природе “нема”. Стамбени блокови су пренасељени. Читав систем је потребно деконструисати. Концепт ФИЛТЕР базира се на лечењу уочених проблематичних, а са великим потенцијалом, градских целина. У виду замишљене линије у правцу Панчевачког моста, пролази кроз град, купи целине и реагује у односу на њих. Становања, индустрије, горбља, паркинзи, тргови…старе напуштене индустрије представљају огроман потенцијал премда су девастиране, тренутно небезбедне. Једна таква индустрија покренула је читаву причу и тежњу ка лечењу. Димњак-убица, димњак као Фабрика за облаке. Идеја стварања контраефекта. Загађеност као последица рада индустијске зоне на предментној територији, импресија, постала је главни проблем на који својим концептом реферишем. Створити човеку здраву средину, незагађену, филтер, не само за ваздух већ и за душу. Девастираност  старе шећеране, порушеност, коју је природа преузела, дао је инспирацију за карактер простора коме се тежи. У том простору природа је примарна, човек секундаран, а архитектура терцијална ствар. Идеја је створити пре свега дневни ризорт који је између рекреације и релаксације.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

M02hexa360