UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 01/08/2018 Ključne reči:

STUDIO M01A – PROJEKAT:
FABRIKA OBRAZOVANJA. AUTOPUT E70: BLOK 29, 32, 33, 34

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Projektovati FABRIKU OBRAZOVANJA, Auto put E70, kao ideju da je savremeno programski kontrolisano, prostorno promenljivo i vremenski bezgranično. Projektovati novi koncept škole kroz paradoks klasičnog i meta-otvorenog sistema da bi se programirala nova (post)struktura edukacije između ideloškog i samoregulativnog.

Student:
Luka Grgić

Opis projekta:
Razumevanje teme zadatka postavlja pitanje šta je fabrika obrazovanja danas i šta ona može biti. Pitanje se odnosi na programsko-fenomenološki karakter, kao i vreme kao važnu odrednicu suštine.

Polazište je kontekst – sistem neprekinutih tokova iz kojeg se preuzima određena zakonitost materijalne i nematerijalne prirode.

Preuzimajući logiku sistema projekat postaje deo šireg poteza koji podrazumeva procese priključivanja, obrade i isključivanja – platforma koja se širi, razgrađuje, nadopunjuje i menja u vremenu.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157698944125875

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M01hexa_180