УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 01/08/2018 Кључне речи:

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ФАБРИКА ОБРАЗОВАЊА. АУТОПУТ Е70: БЛОК 29, 32, 33, 34

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Пројектовати ФАБРИКУ ОБРАЗОВАЊА, Ауто пут Е70, као идеју да је савремено програмски контролисано, просторно променљиво и временски безгранично. Пројектовати нови концепт школе кроз парадокс класичног и мета-отвореног система да би се програмирала нова (пост)структура едукације између иделошког и саморегулативног.

Студент:
Лука Гргић

Опис пројекта:
Разумевање теме задатка поставља питање шта је фабрика образовања данас и шта она може бити. Питање се односи на програмско-феноменолошки карактер, као и време као важну одредницу суштине.

Полазиште је контекст – систем непрекинутих токова из којег се преузима одређена законитост материјалне и нематеријалне природе.

Преузимајући логику система пројекат постаје део ширег потеза који подразумева процесе прикључивања, обраде и искључивања – платформа која се шири, разграђује, надопуњује и мења у времену.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157698944125875

Повратак на главну страну веб изложбе:

M01hexa_180