UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 07/10/2016 Ključne reči:

201516_MASA-A24023_Jovan-Stamenic

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTURA

MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
ENJOY HUB

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Aktuelni društveni kontekst je afirmisao konzumaciju i potrošnju kao egzistencijalno načelo i potrebu. Egzistencija je pretvorena u njenu sopstvenu suprotnost, potrošnja negira vreme. Šoping je postao predznak svake aktivnosti i artificijelnosti. Konzumacija i potrošnja su simboli urbaniteta, kao i oznaka emocija. Stoga je i zadovoljstvo moguće konzumirati, kroz izolovane simboličke prostorno/programske mešavine i pretvoriti ga u simbole grada. Enjoy HUB uz Brankov most, na ulazu u stari deo grada, je i simbol i mešavina.

Student:
Jovan Stamenić

Flickr : 2015/16 MAS Arhitektura – Master završni rad

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA-24023hexa293