UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 07/10/2016 Ključne reči:

201516_MASA-AT24023_Aleksandra-Aleksic

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

MASA-AT24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
EKSTRAPOLACIJA

Nastavnik:
mr Budimir Sudimac, docent

Ekstrapolacija – proširivanje zakonitosti ili zaključaka ustanovljenih za jedno područje na šire, još neispitano područje je osnova istraživanja održivih sistema i uspostavljanje novih urbanih i arhitektonsih hibridnih modela za rešavanje ekonomskih, socijalnih, kulturnih i tehnoloških problema savremenih gradova, uključujući nedostatak hrane, prirodnih resursa, infrastrukture, zagađenje kao i razvijanje sistema i strategija budućeg razvoja. Studijom se teži da studenti kritički sagledavaju i istražuju adaptibilnost i uticaj novih tehnologija na arhitektonske projekte na osnovu dinamične ravnoteže između korisnika i tehnologije.

Cilj istraživanja je da se pronađe adekvatan arhitektonski model sposoban za interaktivan odnos prirode i korisnika kroz samoregulaciju sopstvenih sistema i potreba. Kroz istraživanje odnosa javnog i privatnog prostora i uloge pojedinca i kolektiva u stvaranju dinamičkih i hibridnih zajednica studenti prostorno i programski redefinišu arhitektonsku tipologiju budućnosti kroz implementaciju novih tehnoloških rešenja. Studenti metodološki istražuju uticaj budućih hipotetičkih tehnologija u rešavanju arhitektonskog koncepta, daju njegovu procenu i strategiju kontekstualnog projektovanja stvarajući novi arhitektonski diskurs. Program je fokusiran na sinergistički pristup istraživanju i projektovanju objekta budućnosti uz razvoj holističke strategije.

Student:
Aleksandra Aleksić

Flickr : 2015/16 MAS Arhitektura – Master završni rad

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA-24023hexa293