УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

201516_MASA-AT24023_Aleksandra-Aleksic

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 4. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

МАСА-АТ24023 – МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД:
ЕКСТРАПОЛАЦИЈА

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Екстраполација – проширивање законитости или закључака установљених за једно подручје на шире, још неиспитано подручје је основа истраживања одрживих система и успостављање нових урбаних и архитектонсих хибридних модела за решавање економских, социјалних, културних и технолошких проблема савремених градова, укључујући недостатак хране, природних ресурса, инфраструктуре, загађењe као и развијање система и стратегијa будућег развоја. Студијом се тежи да студенти критички сагледавају и истражују адаптибилност и утицај нових технологија на архитектонске пројекте на основу динамичне равнотеже између корисника и технологије.

Циљ истраживања је да се пронађе адекватан архитектонски модел способан за интерактиван однос природе и корисника кроз саморегулацију сопствених система и потреба. Кроз истраживање односа јавног и приватног простора и улоге појединца и колектива у стварању динамичких и хибридних заједница студенти просторно и програмски редефинишу архитектонску типологију будућности кроз имплементацију нових технолошких решења. Студенти методолошки истражују утицај будућих хипотетичких технологија у решавању архитектонског концепта, дају његову процену и стратегију контекстуалног пројектовања стварајући нови архитектонски дискурс. Програм је фокусиран на синергистички приступ истраживању и пројектовању објекта будућности уз развој холистичке стратегијe.

Студент:
Александра Алексић

Flickr : 2015/16 МАС Архитектура – Мастер завршни рад

Повратак на главну страну веб изложбе:

MASA-24023hexa293