UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 1. semestar
MODUL URBANIZAM

STUDIO M01U – PROJEKAT:
EKOLOŠKI URBANI DIZAJN
Nastavnik: dr Jelena Živković, vanredni profesor

Cilj nastave je razvoj znanja o ekološkom pristupu razvoju ljudskih naselja i osposobljavanje studenata za njegovu primenu u domenu urbanog dizajna. Ostvaruje se kroz razmatranje odnosa između prirode i kulture u specifičnom prostornom kontekstu. Istražuju se mogućnosti integracije znanja o prirodno-ekološkim i društvenim procesima u proces urbanog dizajna na različitim problemskim i prostornim nivoima.

Student:
Ana Miletić

Opis projekta:
– Bašta kao sredstvo zajedništva u savskim blokovima –
Bašta predstavlja najmanji fragment sveta koji reprezentuje svet u celini, na kojem se neprestano rađa život. U ovom projektu ona je mesto susreta čoveka i prirode, kao i sredstvo za uspostavljanje novih oblika zajedništva. Bašte su disperzno postavljene na prostor blokova 44, 45 i 70, dok se kontinuirani tok šetališta Lazaro Kardenas javlja kao povezujući element u zajednici susedstva. Prostorna strategija se zasniva na pozicioniranju bašti kao motiva u stambenim grupacijama i kao ekstenzija obrazovnih ustanova, dok se bašte na šetalištu tretiraju kao povezujući element u cilju popravke mesta prekida. Tretiranjem cele lokacije, savski blokovi postaju eko distrikt, u kojem se koncept održivosti sprovodi na nivou susedstva.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442