УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 1. семестар
МОДУЛ УРБАНИЗАМ

СТУДИО М01У – ПРОЈЕКАТ:
ЕКОЛОШКИ УРБАНИ ДИЗАЈН
Наставник: др Јелена Живковић, ванредни професор

Циљ наставе је развој знања о еколошком приступу развоју људских насеља и оспособљавање студената за његову примену у домену урбаног дизајна. Остварује се кроз разматрање односа између природе и културе у специфичном просторном контексту. Истражују се могућности интеграције знања о природно-еколошким и друштвеним процесима у процес урбаног дизајна на различитим проблемским и просторним нивоима.

Студент:
Ана Милетић

Опис пројекта:
– Башта као средство заједништва у савским блоковима –
Башта представља најмањи фрагмент света који репрезентује свет у целини, на којем се непрестано рађа живот. У овом пројекту она је место сусрета човека и природе, као и средство за успостављање нових облика заједништва. Баште су дисперзно постављене на простор блокова 44, 45 и 70, док се континуирани ток шеталишта Лазаро Карденас јавља као повезујући елемент у заједници суседства. Просторна стратегија се заснива на позиционирању башти као мотива у стамбеним групацијама и као екстензија образовних установа, док се баште на шеталишту третирају као повезујући елемент у циљу поправке места прекида. Третирањем целе локације, савски блокови постају еко дистрикт, у којем се концепт одрживости спроводи на нивоу суседства.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442