УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 06/04/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

I година – 1. семестар
МОДУЛ УРБАНИЗАМ

СТУДИО М01У – ПРОЈЕКАТ:
ЕКОЛОШКИ УРБАНИ ДИЗАЈН
Наставник: др Милица Милојевић, доцент

Еколошки урбани дизајн тежи да интегрисањем у животне процесе минимизира утицаје који су штетни за окружење. Он повезује природу и културу и подстиче на креативност у трагању за дизајнерским одговорима који изражавају специфичности локације и контекста. Предмет рада у студију је развој „Еко-дистрикта“ на локацији „Трећег Београда” (лева обала Дунава).

Студент:
Александра Недељковић

Опис пројекта:
Еко-село је насеље лоцирано при дунавском насипу Трећег Београда у зони прелаза из урбаног у рурални, равничарски предео. Ова локација је изабрана јер наглашава линију разграничења водене површине и плодног земљишта. Конципирано према принципима еколошког урбаног дизајна, као систем који у себи садржи елементе и руралне и урбане средине ово еко-село омогућава кориснику да се привремено задржи у међузони и на територији Трећег Београда допринесе прелазу из пасивне у еколошки одговорну културу.

Рециклажна и мала енергетска постројења потребна за штедљиво коришћење ресурса представљају трајно постављене структуре док типски објекти постепено попуњавају матрицу насеља у складу са жељама и бројем заинтересованих посетилаца.

Мотив куле интерпретиран је као ознака савременог утврђења, као пандан кулама Земуна и Београда. Материјализација и дематеријализација мегаструктуре постигнута је челичном конструкцијом која носи техничку опрему за холограмске и светлосне симулације нестварног и непостојаног идентитета Трећег Београда.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157650619376520/