УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 27/02/2017 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 1. семестар
МОДУЛ УРБАНИЗАМ

СТУДИО М01У – ПРОЈЕКАТ:
ЕКОЛОШКИ УРБАНИ ДИЗАЈН
Наставник:
др Јелена Живковић, ванредни професор

Еколошки урбани дизајн тежи да интегрисањем у животне процесе повеже природу и културу и подстакне креативност у трагању за дизајнерским одговорима који изражавају и афирмишу специфичности локације. Предмет рада у студију је развој блока 45 на Новом као „еко-дистрикта“.

Студент:
Круна Живковић

Опис пројекта:
Грађење порозности

Тема коју рад изучава, порозност границе, настала је на основу осећаја подељене целине блока 45 где се граница, шеталиште Лазаро Карденаса, третира као потенцијално место промене и побољшања живота у самом блоку.

Концепт развоја просторне целине огледа се у намери формирања простора који би постао вредан, који би поседовао специфично значење и употребну вредност. Такав концепт иницирао је формирање мултифункционалних елемената и зона који поседују утилитарност, еколошку вредност, симболичко значење и доприносе бољој оријентацији у простору.

Приликом формирања шеталишта примењена су сва начела еколошке, фукционалне, циркулацијске и привремене порозности.

Порозност се гради:
– кроз независну структуру која самостално егзистира и омогућава кретање и развој полова путем апсорпције и местимичног пропуштања утицаја.
– кроз различите врсте површина, нагиба, степен прозрачности и пропусности, којима утичемо на редуковање доступности, количине приватности, формирање џепова, видиковаца…

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157678435142692

Повратак на главну страну веб изложбе:

M01hexa180