UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTURA

STUDIO M01A – PROJEKAT:
EDUKATORIJUM UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU
Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Razvijanje sposobnosti izvođenja analitičkog postupka u okviru interdisciplinarnog polja istraživanja kroz projektantski proces i tehnike projektovanja. Uočavanje i razumevanje složenosti i raznovrsnosti aspekata urbanog okruženja, potreba i promena savremenog društva kao i uzročno-posledičnih veza između savremenih modela edukacije i prostora u kojima se ona odvija.

Student se obučava da u odnosu na tematski okvir, kroz prostorne i programske analize lokacije i analize specifičnosti individualnih i društvenih potreba korisnika, ispita mogućnosti i prostornim rešenjem, afirmativnim u odnosu na potencijale lokacije, unapredi postojeću fizionomiju i atmosferu.

Student:
Dušan Munćan

Opis projekta:
Edukatorijum na lokaciji između Karađorđeve i Kosančićeve ulice u centru Beograda kao novo mesto susreta studenata fakulteta umetnosti.

Volumen i prostor, funkcionalna organizacija i fasada su tri elementa koja čine koncept ovog projekta. Koncept zasnovan na kvalitetu života u edukatorijumu koji podstiče kreativni rad, druželjubivost, razmenu mišljenja.

U objekat se ulazi kroz pod prve etaže na koti +7.00m. Program je podeljen na radne zajedničke prostore, izložbeni prostor, scenu, i prostore za slikare/vajare i pokret. Podeljeno po vertikali, izložbeni prostor nalazi se do Karađorđeve ulice, dok su scena i prostori za rad pozicionirani ka Kosančićevoj ulici. U edukatorijum se takođe može ući sa još dve tačke iz Kosančićeve ulice, jedan ulaz koji vodi ka foajeu i sceni, i drugi kojim umetnici direktno ulaze u prostorije za rad. U osnovi gledano, centar edukatorijuma predstavlja javno stepenište koje povezuje dve pomenute ulice. Korisnici edukatorijuma, slučajni prolaznici komšije su u stalnom susretu.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442