УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЕДУКАТОРИЈУМ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Развијање способности извођења аналитичког поступка у оквиру интердисциплинарног поља истраживања кроз пројектантски процес и технике пројектовања. Уочавање и разумевање сложености и разноврсности аспеката урбаног окружења, потреба и промена савременог друштва као и узрочно-последичних веза између савремених модела едукације и простора у којима се она одвија.

Студент се обучава да у односу на тематски оквир, кроз просторне и програмске анализе локације и анализе специфичности индивидуалних и друштвених потреба корисника, испита могућности и просторним решењем, афирмативним у односу на потенцијале локације, унапреди постојећу физиономију и атмосферу.

Студент:
Душан Мунћан

Опис пројекта:
Едукаторијум на локацији између Карађорђеве и Косанчићеве улице у центру Београда као ново место сусрета студената факултета уметности.

Волумен и простор, функционална организација и фасада су три елемента која чине концепт овог пројекта. Концепт заснован на квалитету живота у едукаторијуму који подстиче креативни рад, дружељубивост, размену мишљења.

У објекат се улази кроз под прве етаже на коти +7.00m. Програм је подељен на радне заједничке просторе, изложбени простор, сцену, и просторе за сликаре/вајаре и покрет. Подељено по вертикали, изложбени простор налази се до Карађорђеве улице, док су сцена и простори за рад позиционирани ка Косанчићевој улици. У едукаторијум се такође може ући са још две тачке из Косанчићеве улице, један улаз који води ка фоајеу и сцени, и други којим уметници директно улазе у просторије за рад. У основи гледано, центар едукаторијума представља јавно степениште које повезује две поменуте улице. Корисници едукаторијума, случајни пролазници комшије су у сталном сусрету.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442