UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 06/04/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTURA

STUDIO M01A – PROJEKAT:
E: EKOEDU
Nastavnik: dr Ana Nikezić, docent

E: EkoEdu predstavlja platformu za promišljanje projekcije svakodnevnog života grada druge polovine 21. veka. Fokus je na istraživanju potencijala prostorne organizacije koja nije tipološki orijentisana, niti je kruto određena uslovima zatečenog konteksta, već je usmerena na razvoj hiper-senzitivnog predela (performance driven approach).

Student:
Marijana Milanović

Opis projekta:
Platforma za podsticaj komunikacije Mislo / Pokret

Cilj je omogućiti različite doživljaje odnosa misao-pokret, te izazvati potragu za prostorima aktivnog korišćenja, od onih formalnih gradskih, preko alternativnih do onih intimnih ambijenata za odmor i opuštanje kroz pokret.

Prostor omogućava svakom prolazniku da se uključi. Slobodnim kretanjem kroz prostor on inter-reaguje sa njim. Prostor nose tri žarišta različita po karakteru i sistem promenljive trake koja potencira pokret. Njegova namena nije isključivo doći i videti, već provokacija korisnika u kojoj kretanje postaje suština, a prostor mesto koje podstiče na radoznalost i spontanost.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157650619376520/