УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 06/09/2017 Кључне речи:

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
DORTYOL (ЧЕТИРИ ПУТА) – АКТИВИРАЊЕ ПРОСТОРНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДСКОГ БЛОКА
Наставник: др Александар Виденовић, доцент

Истраживање могућности квалитетног и савременог активирања потенцијала простора градског блока. У окружењу историјског амбијента Дорћола у Београду, третира се у урбанистичко – архитектонском смислу један доњоградски блок, уоквирен главним везама са гребена ка Дунаву и секундарним подужним правцима. Трага се за адекватним начинима осмишљавања савремених потребних садржаја, дефинисаних ширим тематским оквиром – вишенаменски градски центри са разноврсним наменским склоповима, односно јавни градски простор или садржај са карактером јавног коришћења и третмана. У оквиру студија, процес пројектовања прати теоретска настава у виду семинара са сродном тематиком.

Студент:
Јелена Ковачевић

Опис пројекта:
Са постојећег простора улице и пешачких стаза се сагледава веза са контекстом, са околином. Затим се приступа простору новопројектованог трга који је „обгрљен“ новом кућом. Форма пројектног задатка – галерије је пример одступања од норме. Сложеност је постигнута преклапањем две правилне мреже, два правца. Равнотежа, ред се успоставља доминацијом једне од њих. Као и поновљеним мотивом троугла који се јасно уочавају. Правци мрежа су добијени тако што је доминантан правац управан на улицу Високог Стевана, док је правац секундарне мреже управан на Солунску улицу.

Форма интригантног, готово херметичког простора. Затворена монолитна фасада. Монолитни зид означава границу, симболизује линију иза које се може доживети модерна уметност. Фасада објекта у потпуности прати функцију, тј. описује је. Материјализација зида је од бетона, тачније од бетонских плоча. На фасади се налазе прорези од 40cm, дебљина зида (30cm) је потпуно сагледива, на тај начин је појачан утисак масивности и чврстине.

Прорези су постављени тако да у простору изложбеног дела буду минимални (нпр. на степеништу), док су ка вишим етажама чешћи и гушћи. Разлог томе је постизање интимног амбијента и одвајања простора галерије од спољашњости. Већи број отвора на спрату ипак омогућује доста светлости за обављање секундарних активности објекта.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157685598592473

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180