УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 17/07/2020 Кључне речи:
No photos

СТУДИО С02А – ПРОЈЕКАТ:
3″Д” – ДЕМИСТИФИКАЦИЈА ДОЊЕГ ДОРЋОЛА

Наставник:
др Урош Радосављевић, ванредни професор

Студент:
Василије Војводић

 

Главни циљеви пројекта су уређење постојећих јавних површина, промена карактера Дунавске улице и равномерно активирање простора. Мане предметног подручја су слаба повезаност и доступност. Полазна тачка, након које је и уследила концептуализација пројекта, је била регулација саобраћајне матрице на локацији. Продужавањем улица Јеврејске, Браће Барух, Цара Уроша и Дубровачке до Дунавског кеја, преко Линијског парка, је креирана нова градска и саобраћајна матрица Доњег Дорћола. Препарцелацијом простора се јављају многе могућности унапређења и ревитализације задате локације. Концепт се огледа у модификацији постојеће саобраћајне матрице и увођењем нових улица. Главна карактеристика тих улица су оштри углови који дају идентитет целом простору. Форма блокова је адаптирана новој саобраћајној матрици. Објекти унутар блокова су специфични по својим облицима и расподели. Блокови са породичним становањем су атријумски комплекси, док блокови са пословним просторима су полуатријумски комплекси, оријентисани ка Линијском парку и Дунавском кеју. Фактор који доприноси међусобној конекцији блокова су многобројни пасажи. Пружају се унутар блокова подужно и попречно дуж целе локације. На тај начин се поспешује равномерно активирање простора. Корисници могу да стекну индивидуалну перцепцију простора, без нужно условљеног правца кретања. Увођењем нових садржаја попут галерија, музеја и  изложба на отвореном се привлачи атракција људи и пребацује део концентрације са центра града на доњи Дорћол.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

vebizlozba-logo_hexa