УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 17/07/2020 Кључне речи:

СТУДИО С02А – ПРОЈЕКАТ:
3″Д” ДЕМИСТИФИКАЦИЈА ДОЊЕГ ДОРЋОЛА

Наставник:
др Урош Радосављевић, ванредни професор

Студент:
Андријана Тмушић

 

Главни циљ овог пројекта је да повеже реку и град као и линијски парк са Доњим Дорћолом, промени карактеристике Дунавске улице, повећа атрактивност, уведе нове мрежа зелених површина и уличне матрице. Део пројекта који сам обрађивала састоји се претежно од нових садржаја али и од делова линијског парка и два блока која припадају Доњем Дорћолу у којим сам вршила интерполацију и надоградњу.
Један од битнијих циљева који сам хтела да постигнем јесте било несметано кретање кроз блокове, повезивање садржаја са остатком парка, прављење везе између самих блокова што се може видети по путевима који се налазе унутар блокова и њихово несметано/континуално кретање. Продужавањем путева, на местима њиховог спајања, добијене су тачаке окупљања на којима се налазе главни репери парка, а садржаји који су се налазили унутар блока измештени су управо на те центре и тиме је блок повезан са парком. Разноврсни садржаји који су уведени повећавају атрактивност овог простора (библиотеке, радионице, уметничке школе, продавнице, комплекс ботаничка баште, видиковци). Локација постаје нови центар који повезује становнике Доњег Дорћола и Дунавског кеја са остатком града.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

vebizlozba-logo_hexa