УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 27/04/2018 Кључне речи:

201617_MASA-A24023_Sara-Jevericic

Мастер академске студије Архитектура 2016/17
II година – 4. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

МАСА-А24023 – МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД:
ДЕПОНИЈА “ВИНЧА”

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Задатак је израда архитектонско-урбанистичког решења за санитарну депонију „Винча“ са следећим целинама: јавни парковски простор, едукативни центар, управна зграда, погон за рециклажу секундарних сировина и погон за производњу топлотне енергије.

Према Генералном Урбанистичком Плану Београда, усвојеном у марту 2016. године, одређене су зоне од посебног интереса. Међу будућим великим градским пројектима, у овом документу посебно је истакнута иницијатива за санацију и модернизацију депоније „Винча“. Нешто раније, у јулу 2015, Скупштина града Београда дала је сагласност за формирање јавно-приватног партнерства ради реализације овог пројекта. Полазећи од ове две смернице, студенти имају задатак да преиспитају улогу градске депоније и прошире сферу јавних интереса у овом пројекту. Имајући у виду карактер и величину неопходне инвестиције, износ од 250 милиона евра како наводе дневне новине, студенти ће имати задатак да испитају могућности за формирање новог јавног парковског простора, рекреативних површина и едукативног центра намењеног приближавању изазова у очувања животне средине и могућностима рециклирања секундарних сировина.

Студент:
Сара Јеверичић

Flickr: 2016/17 МАСА, МУАД, МАСИУ – Мастер завршни рад

Повратак на главну страну веб изложбе:

Master-zavrsni-rad_355x100px