УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 24/02/2017 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ АРХИТЕКТУРЕ
Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Наглашена потреба за трансфером знања, технологија и иновативних принципа присутна је и у области архитектуре, као документарном и материјалном запису историје и културе. Централно питање је како се архитектонски простор, својим различитим слојевима информација, може третирати извором и трансфером знања и постати доступан јавности.

Студент:
Јована Видаковић

Опис пројекта:
У просторном смислу, концепт пружа одговор на структуру постојећег изграђеног градског ткива. Прожимањем, преклапањем и имплементовањем постојећих волуметрија (из окружења) у оквиру предметне локације, настаје структура ролеркостера као одговор на затечену динамику контекста. Примарна намена овог комплекса јесте да се посетиоци кроз вид забаве упознају са новитетима у науци.

Пројектовани забавни парк представља истраживачки центар, који поред својих примарних функција, има за циљ и промоцију науке и њеног развоја. Научно-технолошки садржаји су павиљонски распоређени унутар саме конструкције ролеркостера и представљају станична задржавања. Стаза ролеркостера је константна линијска структура коју чине три траке. Избор трасе кретања кроз комплекс, као и њихово комбиновање, за циљ има да спроведе и упозна посетиоце са науком у периоду од 24 часа. Истовремено, крећући се кроз различите просторне нивое, ове трасе пружају спектар доживљаја простора кроз односе пуно-празно, отворено-затворено, близу-далеко…

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157678435142692

Повратак на главну страну веб изложбе:

M01hexa180