UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

II godina – 4. semestar
MODUL 9 – Master projekat

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
CENTAR POZNANJA – rekonstrukcija ili proširenje?
Nastavnik:
dr Vladan Đokić, redovni profesor

Grad Poznanj ima svoj istorijski kontinuitet od XV veka, a već je početkom XI veka bio prestonica Poljske. To je grad sa karakterističnim odnosom prema reci Varti koja je sve do 1939.godine bila veoma značajan i atraktivan element njegove prostorne strukture. Velika razaranja u II svetskom ratu i odluke 60-tih godina XX veka o promeni toka reke posebno su uticali na odvajanje centra grada od priobalja.

Master teze ispituju opcije razvoja centra: mogućnosti formiranja novog distrikta u blizini centra grada i vraćanja Poznanja na terene priobalja, uključujući i ponovno otvaranje ranijeg korita Varte i kreiranju atipičnih vrednosti na mestima pogodnim za rekonstrukciju gradskog centra.

Studenti samostalno biraju lokaciju i program intervencije na jednoj od šest ponuđenih lokacija u širem području centra. Na pet lokacija u priobalju ispituju se programsko-prostorna rešenja za rekonstrukciju starog jezgra grada. Na lokaciji nekadašnje industrijske zone u delu grada između rekonstuisanog kompleksa fabrike Stari Brovar i Poznanjskog sajma ispituju se prostorno-programske organizacije novog gradskog distrikta. Kroz koordinirano vođene individualne projekte kreira se mreža novih atraktivnih i alternativnih gradskih sklopova i sadržaja.

Student: 
Nikola Opačić

Opis projekta:
MUZEJ REVOLUCIJA

Poznanjski jun (pobuna radnika koja se dogodila u fabrici za obradu metala „Josif Staljin” 1956. godine u gradu Poznanju) doveo je do revolucionarnih društvenih i ekonomskih promena u Poljskoj. Rad se bavi simbolikom i tragovima tih dešavanja i transponuje ih u arhitektonski diskurs. Tema projekta je muzej ravolucija, a rezultat je objekat-eksponat, arhitektonski i skulptorskog izraza, koji objedinjuje dva značenja revolucije: društvena/ideološka revulucija i revolucija u arhitekturi.

Lokacija fabrike Josif Staljin je aktuelizovana međunarodnim konkursom za regeneraciju industrijske zone u blizini starog centra Poznanja. Kakva je budućnost ovog objekta u novom elitnom stambeno-poslovnom distriktu? Projektom je zagovaran jedan scenario – u ekskluzivnom distriktu, ostaci srušene fabrike opkoljeni su rovovima i novim strukturama utisnutim u tlo. Slomljeni toranj centralni je motiv simulacije zanosa, uspona i sunovrata revolucionarne ideje. Muzej revolucija je nov javni sadržaj u samom jezgru ekskluzivnog distrikta – kao kreativan izraz i mesto novih preokreta.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492