УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

II година – 4. семестар
МОДУЛ 9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ЦЕНТАР ПОЗНАЊА – реконструкција или проширење?
Наставник:
др Владан Ђокић, редовни професор

Град Познањ има свој историјски континуитет од XV века, а већ је почетком XI века био престоница Пољске. То је град са карактеристичним односом према реци Варти која је све до 1939.године била веома значајан и атрактиван елемент његове просторне структуре. Велика разарања у ИИ светском рату и одлуке 60-тих година XX века о промени тока реке посебно су утицали на одвајање центра града од приобаља.

Мастер тезе испитују опције развоја центра: могућности формирања новог дистрикта у близини центра града и враћања Познања на терене приобаља, укључујући и поновно отварање ранијег корита Варте и креирању атипичних вредности на местима погодним за реконструкцију градског центра.

Студенти самостално бирају локацију и програм интервенције на једној од шест понуђених локација у ширем подручју центра. На пет локација у приобаљу испитују се програмско-просторна решења за реконструкцију старог језгра града. На локацији некадашње индустријске зоне у делу града између реконстуисаног комплекса фабрике Стари Бровар и Познањског сајма испитују се просторно-програмске организације новог градског дистрикта. Кроз координирано вођене индивидуалне пројекте креира се мрежа нових атрактивних и алтернативних градских склопова и садржаја.

Студент: 
Никола Опачић

Опис пројекта:
МУЗЕЈ РЕВОЛУЦИЈА

Познањски јун (побуна радника која се догодила у фабрици за обраду метала „Јосиф Стаљин” 1956. године у граду Познању) довео је до револуционарних друштвених и економских промена у Пољској. Рад се бави симболиком и траговима тих дешавања и транспонује их у архитектонски дискурс. Тема пројекта је музеј раволуција, а резултат је објекат-експонат, архитектонски и скулпторског израза, који обједињује два значења револуције: друштвена/идеолошка ревулуција и револуција у архитектури.

Локација фабрике Јосиф Стаљин је актуелизована међународним конкурсом за регенерацију индустријске зоне у близини старог центра Познања. Каква је будућност овог објекта у новом елитном стамбено-пословном дистрикту? Пројектом је заговаран један сценарио – у ексклузивном дистрикту, остаци срушене фабрике опкољени су рововима и новим структурама утиснутим у тло. Сломљени торањ централни је мотив симулације заноса, успона и суноврата револуционарне идеје. Музеј револуција је нов јавни садржај у самом језгру ексклузивног дистрикта – као креативан израз и место нових преокрета.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492