УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 09/09/2020 Кључне речи:

СТУДИО М02 – ПРОЈЕКАТ:
ФОРМЕ РЕКРЕАЦИЈЕ ГРАДА

Наставник:
Александру Вуја, ванредни професор

Студент:
Невена Николић

 

Циљ пројекта је испитивање догађаја на простору Луке Београд, као и испитивање могућности његовог интензивирања. Како је поменуто подручје сведено на речни транспорт, без додатних садржаја, окосница пројекта постаје портал замишљен као простор непрестаног циркулисања, чиме би се на локацији појавили и други видови кретања.
Поменути средишњи део, представља сплет различитих активности и догађаја. Сам простор портала кривуда, чиме додатно наглашава динамику простора и појачава доживљај проласка. Оштром кривином на средини ове
окоснице стварају се два џепа, који представљају паузу у интензивном циркулисању, и тиме представљају догађај сам за себе. У прилог наглашавању овог простора, он бива испуњен динамичним активностима –
Превозна средства, као и вожња (поменутих), брзо кретање и трчање, постављени у простор као једна велика целина, представљају синоним динамичног догађаја.
Статичне, мирне делове пројекта чине две целине – ’’грозда’’ које својом одигнутошћу од земље доприносе изолацији од бучног средишњег дела. Примарни програм је стамбено-пословни простор, са могућношћу
прилагођавања.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

M02hexa360